Opzet Scouting Academy

De groep is waar het gebeurt. Daar spelen we het spel van Scouting. Ongemerkt leer je daarbij heel veel, gewoon door het te doen. De ene keer gaat alles in één keer goed, en soms loopt het niet zo als je had gehoopt. Dan overleg je met je teamleden hoe je dat de volgende keer beter kunt aanpakken. Zo leer je elke keer weer wat bij.

De Scouting Academy is een opleidingsprogramma dat ervoor zorgt dat er bij jou persoonlijk, maar ook binnen je speltak of scoutinggroep, genoeg kennis en ervaring is. Er wordt uitgegaan van instructie ‘op maat’. Door Scouting Academy zijn er kwalificatiekaarten en competentierozen gelanceerd. Hiermee ontdek je wat je allemaal al kunt en wat je nog wilt bijleren.

Competenties

Wat is een competentie eigenlijk? Een competentie binnen Scouting is niets anders dan aantoonbaar gedrag. Je moet het kunnen doen en anderen moeten het kunnen zien of merken dat jij iets kan. Aantoonbaar betekent dat je het gewenste gedrag kan toepassen wanneer de situatie dat vereist.

Twee Systemen

Buiten Scouting is het vaak moeilijk uit te leggen wat iemand die al geruime tijd leiding is of deel uitmaakt van het bestuur gemiddeld kan op het gebied van leidinggeven, regelen, improviseren, stressbestendig zijn, omgaan met kritiek en het creëren van een échte Scoutingsfeer op zomerkamp. De Scouting Academy wil de brug slaan tussen de Scouting en het onderwijs en bedrijfsleven. Daarom werken we binnen de Scouting Academy met twee systemen. 

In het ene systeem wordt gesproken in echte Scoutingtaal, die iedereen binnen de vereniging begrijpt. Dit systeem werkt met functiegebonden competenties (kwaliteiten die bij een bepaalde functie horen). Bij dit systeem maken we gebruik van de kwalificatiekaart (zie hieronder). 

Het tweede systeem is gericht op de wereld buiten Scouting. Dit systeem werkt met persoonsgebonden competenties. Om jouw persoonsgebonden competenties duidelijk te krijgen vul je de competentieroos in (zie hieronder). Met dit systeem kun je dus buiten Scouting aantoonbaar maken wat je bínnen Scouting hebt geleerd!

Om de twee systemen over en weer vertaalbaar te maken, is er het functieprofiel. Het functieprofiel is niets anders dan de vertaalsleutel van de persoonsgebonden competenties naar de kwalificatiekaart en omgekeerd. Het functieprofiel kun je gebruiken voor vacatures. 

Kwalificatiekaart

De kwalificatiekaart is een soort aftekenlijst met een aantal eisen, welke voor bijna elke rol binnen scouting beschikbaar is, bijvoorbeeld voor leidinggevende welpen en leidinggevende scouts. Samen met de praktijkbegeleider van je groep kijk je welke eisen op de kwalificatiekaart je al beheerst en voor welke eisen je een training moet volgen / een opdracht op je groep moet doen / een externe cursus moet volgen. Als je de hele kwalificatiekaart kunt aftekenen kun je voor die rol gekwalificeerd worden. De praktijkbegeleider geeft deze kwalificatie samen met de praktijkcoach (vanuit de regio) af.

De praktijkbegeleider kijkt niet alleen naar de kwalificaties die de individuele leden binnen de groep missen, maar ook naar de verdeling van de kwalificaties binnen de speltakteams. Dit noem je teamkwalificatie. 

Competentieroos

De competentieroos is een uitwerking van een vragenlijst die je in kan vullen op SOL. Deze vragenlijst bestaat uit 29 vragen, met elk 6 antwoorden. De vragen variëren van opleidingsniveau tot ervaring met voor groepen staan tot probleemoplossend vermogen. Als je deze vragenlijst eerlijk invult, kun je zien op welk niveau je op dat moment staat en welke punten je nog zou kunnen verbeteren. De regio heeft een aantal hulpmiddelen voor het invullen van de competentieroos beschikbaar. Daarnaast raden wij aan de roos niet alleen in te vullen om een zo reëel mogelijke uitslag te krijgen.