Regiobestuur

Voorzitter - Paul Callaars
De voorzitter is de drijvende kracht achter het regiobestuur. Hij/zij houdt het overzicht en controleert of alle bestuurstaken goed worden uitgevoerd. Daarnaast is de voorzitter ook degene die de regiovergadering leidt en het in de regioraad bepaalde beleid vertaalt in reglementen en (bestuurs-)taken. [email protected]
Penningmeester - Lonneke Swinkels
De penningmeester zorgt voor het financiële wel en wee van de regio. Hieronder valt het opstellen van de begroting en de jaarafrekening, maar ook het innen van bijdragen vanuit de groepen en het betalen van declaraties.  [email protected]
Secretaris - Rick van Leeuwen
De secretaris zorgt voor de communicatie vanuit het regiobestuur naar de groepen. Hij/zij stelt de agenda op voor de regioraad en nodigt alle groepen voor deze vergadering uit. Ook maakt hij/zij de notulen tijdens de vergadering.  [email protected]
Algemeen lid - Mark Theeuwes
Algemeen lid - Hanneke Martens
Lid landelijke raad - Patrick Verspaget
Plaatsvervangend Lid landelijke raad - vacant

 

Algemene adressen:

- Bestuur:               [email protected]
- RSW:                    [email protected]
- Jungledag:           [email protected]
- Trapperskamp:   [email protected]
- Regiostam:           [email protected]