Vacatures

Ben je op zoek naar een uitdaging binnen de regio? Hieronder vind je alle openstaande regiovacatures. Interesse of staat jouw droomvacature hier niet tussen, neem dan contact op met het regiobestuur. Voor alle vacatures geldt dat je een Verklaring Omtrent Gedrag moet kunnen overleggen.

 

Trainer

Je geeft trainingen aan de leiding in de regio. Je maakt jezelf de trainingemodules eigen en helpt enkele dagen of weekenden per jaar bij de verschillende trainingen. Je krijgt goede begeleiding van je mede-trainers en je werkt al doende toe naar de kwalificatie voor instructeur of trainer

Kerntaken
–  Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leeractiviteiten, c.q. workshops en trainingen.
–  Het begeleiden van het leerproces van deelnemers tijdens workshops en trainingen.
–  Het vaststellen van ontwikkelde (deel)competenties waarop de workshop of training is gericht.
–  Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten (zoals het deelnemen aan teambijeenkomsten en andere regionale en landelijke bijeenkomsten).
–  Zich inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team.

Wat vragen wij
– Je vindt het leuk om nieuwe leiding en/of andere vrijwilligers op groeps- en regioniveau op te leiden
– Je kunt een boodschap zó overbrengen dat deze blijft hangen
– Je gaat pro-actief te werk (je helpt groepen actief zich te ontwikkelen)

Praktijkcoach
De praktijkcoach begeleidt de Scouting Academy in een aantal groepen. Hij/zij zorgt er samen met de praktijkbegeleider van de groep voor dat er binnen de verschillende speltakken aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Omdat dit een uitdagende functie is, krijgt de praktijkcoach een coachopleiding.

In 2011 is de regio gestart met de Scouting Academy. In deze nieuwe opzet wordt er uitgegaan van leren binnen de groep en van niet meer dubbel leren. De praktijkcoach begeleidt de Scouting Academy in een aantal groepen. Hij/zij zorgt er samen met de praktijkbegeleider van de groep voor dat er binnen de verschillende speltakken aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. De praktijkcoach is ook degene die de kwalificaties toekent. Indien er behoefte is aan trainingen, koppelt de praktijkcoach dit terug naar de trainingscoördinator, zodat er trainingen georganiseerd kunnen worden. Omdat dit een uitdagende functie is, krijgt de praktijkcoach een coachopleiding

Kerntaken
– Het opleiden en begeleiden van de praktijkbegeleiders van de groepen
– Het toekennen van kwalificaties

Wat vragen wij
– Je vindt het leuk om nieuwe praktijkbegeleiders op te leiden
– Je kunt een boodschap zó overbrengen dat deze blijft hangen
– Je gaat pro-actief te werk (je helpt groepen actief zich te ontwikkelen)

(vervangend) Lid Landelijke Raad

De Landelijke Raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio’s,het waterwerk en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de Landelijke Raad en in totaal twee afgevaardigden vanuit het waterwerk. De Landelijke Raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december

Als (vervangend) Lid Landelijke Raad vertegenwoordig je alle leden van de Regio Hemond in de Landelijke Raad van de vereniging Scouting Nederland.

Kerntaken
– Je draagt er samen met je plaatsvervanger zorg voor dat er een goede voorbereiding op de vergaderingen plaats vindt.
– Je bent samen met het Landelijk bestuur verantwoordelijk voor het goede verloop van de Landelijke raad
– Je neemt deel aan de vergaderingen van het regiobestuur
– Je informeert het regiobestuur en de regioraad over de agendapunten en besluiten van de Landelijke raad en motiveert de leden van het regiobestuur en de regioraad tot het uitvoeren van de besluiten.
– Je overlegt met de leden van de regioraad over de agendapunten van de Landelijke Raad die direct of indirect voor de Scoutinggroepen van belang zijn.
-Je overlegt met de andere leden van de Landelijke Raad (van andere regio ́s) over te volgen beleid en/of te maken beslissingen.

Wat vragen wij
– Goede (non)verbale kwaliteiten
– Netwerkvaardigheden
– Vermogen om mensen te inspireren en te motiveren
– In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
– Goed samen kunnen werken
– Bereid tot reizen (Landelijk Raad word gehouden in Amersfoort of Zeewolde)

Algemeen bestuurslid

De regio is op zoek naar bestuursleden. Als algemeen bestuurslid neem je deel aan de bestuursvergaderingen en regioraden.